wycena transportu

formularz

Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Wymiary
Waga
Miejsce załadunku
Miejsce wyładunku
Wiadomość
Administratorem Twoich danych jest DB LOGISTICS z siedzibą przy ulicy Aleja Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5862336812, REGON: 381383359. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@dblogistics.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Aleja Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia.